Het nieuwe outlet center en de Gentse binnenstad

Het is de bedoeling dat het outlet center op The Loop wordt opgebouwd in volle integratie met de stad Gent. Hierbij zijn vier elementen van groot belang: (1) werkgelegenheid, (2) mobiliteit, (3) klimaat en (4) de ontwikkeling van Gent als winkelstad.

 1. Werkgelegenheid

  De bouw van een outlet center in Gent zal minimaal 1500 nieuwe banen opleveren. Het overgrote deel van deze nieuwe jobs zullen jobs zijn voor zwakkere doelgroepen zoals mindergeschoolden en jongeren. Dit is niet onbelangrijk aangezien Gent, net zoals andere steden in België, moeilijkheden heeft om deze mensen aan het werk te krijgen.
 1. Mobiliteit

  De site is nu reeds bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is namelijk al een bestaande tramverbinding. En ook voor de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer op de site werden reeds concrete initiatieven genomen. Zo is er een extra tramlus voorzien in het bestuursakkoord van de Vlaamse Regering. Deze zal in gebruik genomen kunnen worden medio 2016.Voor wat betreft het autoverkeer zorgt de recent geopende ontsluiting van de R4-Zuid voor een verminderde impact op de E40.
 1. Klimaat

  Marktstudies geven aan dat er een grote vraag is voor een outletcenter in het centrum van Vlaanderen. Bij het bepalen waar deze outlet dan zou moeten worden gebouwd, heeft men gekozen voor de plaats waar dit project zo klimaatneutraal als mogelijk zou kunnen worden ontwikkeld. Door zijn ligging heeft The Loop reeds zeer veel openbaar vervoer faciliteiten (zoals de reeds bestaande ontsluiting via de tram en zijn ligging kort bij het treinstation van Gent). Bovendien wordt er nog een extra tramlus voorzien.  Als dit outlet center 10km verder zou liggen, dan zou dit ecologisch potentieel er niet zijn. Bovendien is 25% van de oppervlakte van de outlet voorzien als green zone.
 1. Wat betreft Gent als winkelstad

  Dit outletcenter kan niet beschouwd worden als een concurrent voor de activiteiten in de Gentse binnenstad. Integendeel: de shopping belevenis in een outletcenter kan beschouwd worden als complementair aan de winkelervaring in de Gentse binnenstad. Dit komt doordat een outletcenter, in tegenstelling tot de binnenstad, geen alledaagse producten zal aanbieden maar verlopen collecties van luxemerken. Een outlet center zoekt zijn nationale en internationale bezoekers (vooral Chinezen) in een ruimer gebied dan winkels in een stadscentrum. Door het feit dat tot 50% van deze bezoekers ook het nabijgelegen stadscentrum bezoekt, kan een outlet center worden gezien als een extra motor voor de activiteiten in de stad. Dit geldt des te meer voor steden met een grote toeristische aantrekkingskracht zoals Gent in België.