Wanneer komt het outlet center in Gent er?

Sinds het verkrijgen van de socio-economische vergunning in 2010, hebben de projectontwikkelaars van het outlet center zeer veel tijd geïnvesteerd in het meten van de milieueffecten en het aanvragen van de nodige bouwvergunningen. Daarbij hebben ze steeds gekozen voor volledige transparantie.

Recent (in januari 2015) werd de bouwvergunning voor de parking goedgekeurd. Deze parking betreft meer bepaald een betaalparking die zal worden ingezet in het centraal parkeerbeleid van het Mobiliteitsbedrijf Gent. De werken voor deze parking zijn ondertussen gestart.

In een tweede fase zal de bouwvergunning voor het outlet center zelf worden aangevraagd. Dit proces, inclusief een controle van de milieueffecten, zal worden afgerond eind 2015. In 2016 zal men dan kunnen starten met de bouw van het outlet center zelf. In 2019 zal het center zijn eerste klanten kunnen ontvangen.

timeline1