Geschiedenis van het project

Iedereen die in Gent woont of die wel eens langs de E40 richting kust is gereden, kent de site van Flanders Expo. Begin deze eeuw besliste het Gentse stadsbestuur om Flanders Expo te versterken en het hoofdzakelijk braakliggend terrein errond te ontwikkelen tot een nieuw stadsdeel dat perfect moet aansluiten op de Gentse binnenstad.

Men doopte dit nieuwe stadsdeel “The Loop”. Deze naam is niet toevallig gekozen. Ze symboliseert namelijk de dubbele link die men nastreeft met de Gentse binnenstad:

  1. Mobiliteit: het moet zo gemakkelijk mogelijk zijn om van de Gentse binnenstad naar The Loop te trekken en omgekeerd.
  2. Aanbod: The Loop wil de concurrentie met de Gentse binnenstad zo weinig mogelijk aangaan. Daarom kiest men duidelijk voor een complementair aanbod van activiteiten.

In deze context werd in 2007 het RUP handelsbeurs goedgekeurd. In dit RUP werd het betreffende braakliggende terrein verdeeld in een aantal velden waarop telkens werd gedefinieerd welke activiteiten zich wel en niet zouden mogen ontwikkelen op The Loop. Men koos daarbij in hoofdzaak voor woonfuncties, kantoren (zoals bv. de recent gebouwde KBC-toren) en retail die zich niet in de stad zou kunnen ontwikkelen (zoals bv. de reeds gebouwde Ikea).

Op Veld 12 van dit RUP werd voorzien dat men een outlet center moet bouwen (voor wat een outlet center is: zie “outlet algemeen”). De plannen voor dit nieuwe outlet center werden in 2009 voorgesteld en in 2010 heeft het Gentse schepencollege dit project een socio-economische vergunning verleend.

Vandaag heeft dit project een bouwvergunning verkregen voor de bouw van een betalende parking die zal worden ingeschakeld in het algemeen parkeermanagement van het Mobiliteitsbedrijf Gent. De werken voor deze parking zijn ondertussen gestart.

Luchtfoto van The Loop
Het outlet center is slechts een klein deel van The Loop (1 van de 18 velden)

map