30/4/2015

Ontwikkelaars The Loop lanceren een nieuw milieueffectenrapport (MER)


De projectontwikkelaars van het outlet center op The Loop zullen de komende maanden de vergunning voor het eigenlijke outlet center voorbereiden. In dit kader zullen de projectontwikkelaars opnieuw een aantal effecten ernstig laten onderzoeken via de opmaak van nieuw milieueffectenrapport. De kennisgeving van dit MER werd reeds begin april ingediend bij de Cel MER van de Vlaamse Overheid en werd nu volledig verklaard.

Momenteel zijn in het nieuwe Gentse stadsdeel The Loop de werken aan de gang voor de bouw van een betaalparking op het terrein dat zich bevindt tussen IKEA en Flanders Expo. De werken aan deze parking, waarvoor het Vlaams Gewest begin januari een vergunning heeft verleend, verlopen vlot. Het eerste deel van de werken zal eind mei klaar zijn.

In de komende maanden zullen de projectontwikkelaars de vergunning voor het eigenlijke outlet center voorbereiden. Om de impact van verschillende aspecten te bepalen, hebben de ontwikkelaars het initiatief genomen om een nieuw MER op te starten. Deze aspecten zijn: (a) nieuwe regelgevingen die in voege zijn getreden sedert de vaststelling van het vorige project-MER van 2010, (b) zondagsopeningen, (c) alsook bepaalde punten die in de bezwaren tegen de afgeleverde vergunning werden gemaakt.

In dit kader werd reeds begin van de maand april een nieuwe milieueffectrapportage ingeleid bij de cel MER van de Vlaamse Overheid. Hiermee zal de burger een nieuwe inspraaktermijn van 30 dagen krijgen om zijn standpunt kenbaar te maken omtrent deze punten. De huidige bouwwerkzaamheden zullen na afwerking van deze eerste fase begin juni 2015 worden stopgezet tot het voorliggende project-MER is goedgekeurd.

Naast het outlet center is er op The Loop ook plaats voor kantoren, woningen, short stay hotel, horeca en leisure, met onder meer een bioscoop. The Loop is momenteel een ‘niemandsland’, gelegen tussen giganten als Flanders Expo en IKEA, en wacht reeds jaren op haar langverwachte status van ‘volwaardig stadsdeel’.

Tot slot herinneren de projectontwikkelaars er nogmaals aan dat een outlet center geen shopping center is. Door het feit dat hier enkel kledingcollecties zullen worden verkocht van luxemerken uit vorige seizoenen aan sterk afgeprijsde condities (en dus geen dagdagelijkse producten), zal het nieuwe center complementair zijn aan het aanbod in de Gentse binnenstad. Daarenboven zullen er nieuwe bezoekers worden aangetrokken naar Gent en zal er extra werkgelegenheid worden gecreëerd.